Zawody

OTWARTY MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ DZIECI I MŁODZIKÓW W JUDO

 

1. Organizator:  KS „Budowlani” w Sosnowcu i MTS Płomień Milowice

2. Termin turniejów:

21.01.2024

25.02.2024

17.03.2024

14.04.2024

12.05.2024

09.06.2024


NADCHODZĄCE TURNIEJE W II PÓŁROCZU 2024:

22.09.2024

13.10.2024

10.11.2024

01.12.2024

 

3. Miejsce turniejów: Hala Sportowa MOSiR Sosnowiec ul. Baczyńskiego 4

 

4. Program turniejów:

08.30 – 09.00 Ostateczna weryfikacja zgłoszonych zawodników

09.30 – start roczników 2017 i młodsi

10.30 – start roczników 2016 i 2015

12.30 – start roczników 2014 – 2013

13.30 – wszystkie pozostałe roczniki (2012, 2011 oraz 2010, 2009)

 

5. Opłata startowa 50 zł musi zostać uregulowana w dniu zawodów przed startem przez kierowników ekip.

6. Kategorie wagowe

Podział na kategorie zostanie ustalony po dokonaniu przez Kluby Sportowe zgłoszenia zawodników. Zgłoszenie musi zawierać dokładną wagę zawodnika. Przy wątpliwościach co do wagi zawodnik może zostać zważony w trakcie trwania zawodów.

Każde zawody zaplanowane są tylko na niedzielę zatem ostateczny czas zgłoszenia zawodników to PIĄTEK (dwa dni przed zawodami).

LINK DO POBRANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO W FORMACIE MS EXCEL LUB OPENOFFICE

Dane zawodników (Exel)

Dane zawodników (OpenOffice)

Powyższe dokumenty należy pobrać na swój komputer w celu wypełnienia i odesłania!

ADRES EMAIL, NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

zawody.judo.budowlanisosnowiec@gmail.com 

 

          FORMULARZE NALEŻY WYSŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO

 

19 styczeń 2024

23 luty 2024

15 marzec 2024

12 kwiecień 2024

10 maj 2024

07 czerwiec 2024

20 wrzesień 2024

11 październik 2024

08 listopada 2024

29 listopada 2024

 

7. Turnieje rozgrywane będą na 6 lub 8 polach walki,  systemem „każdy z każdym” aby każdy zawodnik stoczył od 2 do 4 walk.

8. Każdy startujący zawodnik otrzyma dyplom i medal który w każdym miesiącu będzie przedstawiał inną technikę JUDO.

9. Turniej ma charakter otwarty – ogólnodostępny.

10. Każdy startujący obowiązkowo musi posiadać Ubezpieczenie NNW.

11. Zawody są rozgrywane według klubowego regulaminu rozgrywania zawodów.


Regulamin organizacji turniejów judo w Sosnowcu

1. Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy Budowlani Sosnowiec.

2. W turniejach biorą udział zawodnicy uprawiający judo w klubach sportowych w kraju i zza granicy.

3. Organizator ponosi koszty turnieju, w tym medale nagrody, dyplomy i inne.

4. Na potrzeby turnieju klub powołuje sędziów oraz prowadzi ich szkolenie.

5. Zawody rozgrywane są głównie systemem „każdy z każdym” (mogą być również stosowane inne systemy rozgrywek).

6. Zawody* są organizowane w podziale na kategorie wiekowe, wagowe, z rozróżnieniem płci – chłopcy osobno, dziewczynki osobno – z uwzględnieniem stopni kyu oraz stażu treningowego. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania wyjątków od powyższej reguły.

7. Organizator nie prowadzi rankingu w trakcie rocznego cyklu tych zawodów.

8. Zgłoszenia do zawodów odbywają się drogą mailową, poprzez przesłanie arkusza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

9. W turnieju obowiązuje czas walki od 2 do 4 minut w zależności od grup wiekowych.

10. Minimalne wymiary pola walki to 5×5, a maksymalne 8×8.

11. Na klubach sportowych spoczywa obowiązek podania aktualnej wagi zawodników do jednego miejsca po przecinku w zgłoszeniu (w przypadku wątpliwości organizator ma prawo do powtórnego zważenia zawodnika podczas trwania zawodów).

12. Losowanie walk odbywa się w dzień poprzedzający turniej. Ostateczna weryfikacja zawodników (zgłaszanie korekt, wycofanie zawodnika z turnieju) odbywa się w dniu turnieju w godzinach podanych w komunikacie.

13. W walkach w stójce stosowane są rzuty z wyłączeniem rzutów z chwytem poniżej pasa oraz technik kami basami, kawazu gake.

14. W parterze w grupie dzieci można stosować wszystkie trzymania (bez dźwigni i duszeń), natomiast w grupie młodzików dozwolone są wszystkie techniki (trzymania, dźwignie i duszenia).

15. Turniej ma charakter randori sędziowanego.

16. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

*w powyższym regulaminie zawody/turniej oznaczają: randori sędziowane