Zawody

NAJBLIŻSZE  ZAWODY: 

10 marzec  –Międzywojewódzki Otwarty Turniej Judo Juniorów Mł, Młodzików i Dzieci

Daty zawodów organizowanych przez Nasz Klub:

07 kwiecień, 12 maj, 09 czerwiec, 22 wrzesień, 13 październik, 17 listopada, 15 grudzień

Zapraszamy ;))

TURNIEJ DZIECI

I MŁODZIKÓW

W JUDO

  1. Organizator: KS „Budowlani” w Sosnowcu, UM Sosnowiec, MOSiR

Sosnowiec

  1. Terminy zawodów: 10.03.2019 (NIEDZIELA)

3. Miejsce zawodów: Hala Sportowa MOSiR Sosnowiec w dzielnicy Niwka przy ul.

Orląt Lwowskich.

  1. Program zawodów: Waga: 09.00-10.00

Weryfikacja i losowanie: 10.00-11.00

Otwarcie zawodów: 11.00-11.15

Rozpoczęcie walk: 11.15- do zakończenia turnieju

5. Kategorie wagowe: Podział na kategorie zostanie ustalony po zważeniu zawodników.

6. Prawo start: W zawodach startują zawodnicy(chłopcy i dziewczęta) w rocznikach:

(2002-2004), (2005-2006), (2007-2008), (2009- 2010),

(2011), (2012 i młodsi – walki w parterze)

7. Walki rozgrywane będą na 6 polach walki, systemem „każdy z każdym”, aby każdy

zawodnik stoczy od 2 do 4 walk.

8. Startowe: 20,- Zł